Inžinierska Činnosť

Ponúkame Vám kompletné práce spojené s vybavením územného, stavebného ako aj kolaudačného konania.

Nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť a povolenia v rámci :

Inžinierska činnosť

  • Územného konania
  • Stavebného konania
  • Kolaudačného konania
  • Stavebného a technického dozoru

Akvizičná činnosť

  • Poradenstvo pri stavbe a výbere pozemku

  • Vybavovanie územných, stavebných rozhodnutí, kolaudácie